KVKK Kapsamında Bilgi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

Bı̇lgı̇ Talep Formu

1.Veri Sahibinin Bilgileri

 

T.C. Kimlik Numarası :

 

Adı Soyadı                   :

 

Doğum Tarihi              :

 

 

2.Veri Sahibinin İletişim Bilgileri

 

Telefon Numarası  :

 

E-posta Adresi       :

 

Adres                      :

 

 

 

3.Başvuruyu Veri Sahibi Adına Yapan Yetkili Kişi (Başvuru yapan kişi, veri sahibinden farklı kişi ise doldurulacaktır.)

 

T.C. Kimlik No     :

Adı Soyadı            :

Doğum Tarihi       :

Yakınlık Derecesi :

(Yasal temsilci/vekil iseniz ilgili kararı-vekaletnameyi ek olarak iletiniz.)

Telefon Numarası:

E-posta Adresi     : 

Adres                   : 

 

4.Kurum ile İlişki Bilgisi

 

Başvuru Yapılan Kurum/Şirket:

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı işaretleyiniz.

☐Müşteri       ☐Çalışan          ☐Eski Çalışan/Stajyer/Çalışan Adayı                                                  ☐Üçüncü Taraf/Tedarikçi/Firma Çalışanı       ☐Diğer(…………………………….)

 

Eski Çalışan/Stajyer/Çalışan Adayı tarafından doldurulacaktır.

☐Eski Çalışan/Stajyer Çalışma Dönemi (ay/yıl) :

☐İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı yaptım. Başvuru Tarihi (ay/yıl) : 

☐ Diğer : ........................

 

 

5.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

6.Lütfen talebinize vereceğimiz yanıtın tarafınıza gönderim yöntemini seçiniz.

☐Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum.

☐Diğer(………………………………………………………………………………………………………………………………...)

7.Açıklama

Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini hizmet aldığınız kurumumuza, bizzat veya yasal temsilciniz/vekiliniz aracılığıyla teslim edebilir, noter kanalıyla, daha önceden kurumumuzda kayıtlı olmak şartı ile e-postanız ile, e-imza veya  mobil imza kullanarak iletebilirsiniz. Kurumumuzca kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek doğrulamalar istenebilir.

8.Talep Sahibi tarafından doldurulacaktır.

 

Talep Tarihi                  : ........... /.........../...........

 

Ad/Soyad                     :

 

İmza                              :

 

 

 

9.Şirket tarafından doldurulacaktır.

Teslim Alma Tarihi       : ........... / ........... / ...........

 

Teslim Alan Ad/Soyad : 

 

Teslim Alan Unvanı      :  

 

İmza                                :